منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاحيه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
 
اصلاحيه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي
ماده6 : وزارت نيرو مكلف است قيمت برق مصرفي واحدهاي صنعتي و معدني را در كليه‌ي فصول به گونه‌اي تعيين نمايد كه نرخ آن از متوسط قيمت خريد برق از نيروگاه‌هاي بخش خصوصي با ضريب 2/1 (يك و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزينه‌هاي انتقال و نظاير آن، بيشتر نگردد. همچنين وزارت نيرو مكلف است از طريق شركت‌هاي تابعة خود ضمن نصب تجهيزات اندازه‌گيري چندزمانه براي كلية مشتركين صنعتي و معدني ضرايب اوقات كم‌باري، ميان‌باري و پرباري را به گونه‌اي تعيين نمايد كه منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هرحال متوسط قيمت برق اين واحدها از قيمت تعيين شده به ترتيب فوق تجاوز ننمايد.
تبصره : قيمتسوخت نيروگاههاي بخشهاي‌غيردولتي نبايد از قيمت‌سوخت نيروگاههاي دولتي بيشتر محاسبه شود و هرگونه يارانه پرداختي و يا اعمال تخفيف و نظاير آن در قيمت سوخت تحويلي به نيروگاههاي دولتي به هر شكل و طريق، عيناً بايد به نيروگاههاي بخش‌هاي غيردولتي نيز تعلق گيرد.
رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF