منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح قانون واگذاري زمين‌هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است ‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌اصلاح قانون واگذاري زمين‌هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است
‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
‌موضوع "‌اصلاح قانون واگذاري زمين‌هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 65.8.8‌مجلس و آيين‌نامه آن" در جلسه مورخ 67.6.15 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در اين زمينه مواد زير به‌تصويب رسيد:
‌ماده 1: تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره 3 ماده 4 و تبصره ماده 5 به آيين‌نامه قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كسب‌موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 65.8.8 مجلس، اضافه مي‌گردد:
‌تبصره 3 ماده 4: چنانچه در اجراي قانون مزبور را جهت تعيين مشخصات ملك و تشخيص حدود ثبتي و يا از ساير جهات، هيأت‌ها با مشكل مواجه‌گردند كه حل آن به فوريت مقدور نباشد مراتب را براي تنظيم سند به دفترخانه اعلام مي‌نمايند و دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از استعلامات لازم با‌ذكر مواد اشكال، سند بيع شرط را تنظيم نمايند و در مواردي كه حضور مالك در دفترخانه ممكن نباشد نماينده هيأت هفت نفره واگذاري زمين به قائم‌مقامي مالك و در موارد اختلافي به قائم مقامي مالك واقعي ولو معين نباشد، سند بيع شرط تنظيمي را امضاء خواهد كرد.
‌تبصره ماده 5: اعلام و معرفي كشاورزان واجد شرايط مذكور در قانون از طرف هيأت‌ها به دفاتر اسناد رسمي به منزله اجراي قانون در مهلت مقرر تلقي‌مي‌گردد.
‌ماده 2: تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره 10 و 11 و 12 و 13 به قانون واگذاري زمين‌هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كسب موقت در‌اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 65.8.8 مجلس، اضافه مي‌گردد:
‌تبصره 10: واگذاري اراضي كشت موقت به كشاورزان بر اساس ميزان تصرف آنها انجام مي‌گيرد و در مواردي كه زميني به صورت جمعي تصرف شده و‌كشت مي‌شود و ملاك و مرجع روشني براي تقسيم وجود ندارد، در صورت تقسيم با سهام مساوي تقسيم خواهد شد.
‌تبصره 11: بهاي اراضي كشت موقت بر اساس قيمت منطقه‌اي (‌ارزش معاملاتي) زمان اجراي قانون تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 12: به منظور حفظ يكپارچگي اراضي بزرگ كشت موقت (‌حدود صد هكتار و بالاتر) و جلوگيري از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفين اين اراضي‌با حفظ مالكيت هر كدام موظفند در قالب تعاونيهاي توليدي مشاع اراضي را مورد بهره‌برداري قرار دهند.
‌تبصره 13: مهلت اجراي قانون واگذاري زمين‌هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است تا پنج سال از‌تاريخ تصويب در مجلس تمديد مي‌گردد.
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF