منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح آيين‌نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي موقت- مصوب 1322
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
اصلاح آيين‌نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي موقت- مصوب 1322 
 
‌مصوب 21 شهريور 1322 (‌كميسيون دادگستري)
‌ماده واحده - ماده 9 آيين‌نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت در زمان حكومت نظامي مصوب 16 خرداد 1321 كميسيون دادگستري‌مجلس شوراي ملي حذف و مواد 6 و 8 و 12 و 14 و 15 و16 آيين‌نامه مذكور به نحو زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 6 - براي رسيدگي به جنايات نظامي موقت از سه نفر افسر ارتش و براي رسيدگي به جنحه از يك نفر افسر تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 8 - دادستاني دادگاه‌هاي بدوي با يك نفر افسر ارتش است كه به عده لازم داديار و بازپرس و منشي خواهد داشت. داديارها و بازپرسها نيز از‌افسران ارتش خواهند بود.
‌ماده 12 - ديوان تجديد نظر براي رسيدگي به امور جنحه از سه نفر و براي رسيدگي به امور جنايي از پنج نفر از افسران ارتش تشكيل مي‌شود و به عده‌لازم كارمند علي‌البدل از افسران انتخاب خواهد شد.
‌ماده 14 - دادرسان نظامي به موجب حكم وزارت جنگ منصوب مي‌شوند.
‌ماده 15 - عده دادگاه‌هاي نظامي موقت و شعب ديوان تجديد نظر را به تناسب مقدار كار به پيشنهاد فرماندار نظامي وزارت جنگ معين مي‌كند.
‌ماده 16 - براي ديوان تجديد نظر يك دادستان كه لااقل داراي درجه سرهنگي باشد و به قدر كافي داديار از افسران انتخاب خواهد شد.
‌تبصره - مواد فوق نسبت به پرونده‌هايي كه قبل از تاريخ تصويب اين مواد تكميل شده و يا در جريان است شامل نيست و پرونده‌هاي نامبرده بايد به‌ترتيب سابق تكميل و در دادگاه‌هايي كه منطبق با مواد سابق است رسيدگي شود.
‌اصلاح آيين‌نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي موقت مشتمل بر يك ماده كه در جلسه بيست و يكم شهريور ماه 1322 به تصويب كميسيون‌قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده است و به موجب ماده اول قانون مصوب 23 ارديبهشت ماه 1321 قابل اجرا است.
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF