منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون اصلاح ماده (221) قانون مالياتهاي مستقيم
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
‌قانون اصلاح ماده (221) قانون مالياتهاي مستقيم
‌ماده واحده - تبصره ذيل ماده (221) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366.12.3 به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن‌الحاق مي‌گردد:
‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي كه مقتضي تشخيص دهد، براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا‌قسمتي از هريك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه‌هاي خاص با تعداد كافي كمك مميز، مميز، سر مميز، مميز كل مالياتي تشكيل دهد. همچنين موظف‌است در مواردي كه محل فعاليت عمده شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت‌عمده شركت احاله نمايد. در صورت مغايرت ساير مواد و تبصره‌هاي قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين با مفاد اين تبصره ملاك عمل مفاد اين‌تبصره خواهد بود.
‌تبصره 2 - آن تعداد از اشخاص حقوقي موضوع اين قانون كه در دو يا چند محل فعاليتهاي تجاري - توليدي اقتصادي - درآمدي دارند شهر يا محلي كه‌بيشترين فعاليتهاي فوق در آن صورت مي‌گيرد مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مي‌باشند.
 
‌تاريخ تصويب 1377.9.18
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1377.9.18
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF