منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح ماده (44) قانون ديوان محاسبات كشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌‌قانون اصلاح ماده (44) قانون ديوان محاسبات كشور
‌ماده واحده - ماده (44) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361.11.11 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 44 - تشكيلات تفصيلي ديوان محاسبات كشور و هرگونه تغييرات و اصلاحات بعدي آن و آئين‌نامه اجرايي و ساير آئين‌نامه‌هاي اين قانون توسط‌ديوان مذكور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس خواهد رسيد.
‌تاريخ تصويب 1376.7.2
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.7.9
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF