منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح ماده (8) قانون خدمت وظيفه عمومي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌
‌قانون اصلاح ماده (8) قانون خدمت وظيفه عمومي
‌ماده واحده - ماده (8) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363.7.29 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 8 - از تاريخ تصويب اين قانون به سازمان هواپيمائي كشوري و دانشكده تكنولوژي هواپيمائي كشوري اجازه داده مي‌شود از بين فارغ‌التحصيلان‌مشمول اين دانشكده و مركز آموزش فنون هوايي و همچنين فارغ‌التحصيلان مشمول رشته‌هاي هوا فضا، الكترونيك و مهندسي هواپيما كه در ساير‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي برابر ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مشغول تحصيل مي‌باشند داوطلبان واجد شرايط را استخدام نمايند.‌ مشمولان مذكور پس از گذراندن آموزش نظامي مربوطه و ايفاي تعهد ده سال خدمت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
‌تاريخ تصويب 1376.4.3
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.4.11
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF