منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات مصوب1364 و اصلاحات بعدي آن
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌
 
قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات مصوب1364 و اصلاحات بعدي آن
 
 
ماده واحده ـ ماده (1) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق مي‌گردد:
الف ـ عنوان فصل اول به « تعاريف» تغيير مي‌يابد.
ب ـ متن زير ذيل ماده (1) الحاق مي‌گردد:
نشريه الكترونيكي، رسانه‌اي است كه به طور مستمر در محيط رقمي (ديجيتال)، انواع خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصوير منتشر مي‌نمايد.
خبرگزاري داخلي، مؤسسه‌اي خبري است كه در زمينه جمع‌آوري، پردازش و انتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير در محيط رقمي (ديجيتال) و يا غير آن فعاليت مي‌نمايد.
تبصره4ـ خبرگزاريهاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايتهاي قانوني و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن مي‌باشند.
مديرعامل و نويسندگان و تهيه‌كنندگان مطالب خبرگزاريها حسب مورد داراي همان مسؤوليتهايي هستند كه براي مدير مسؤول و نويسنده مطبوعات منظور شده است.
هيأت نظارت بر خبرگزاريها، همان هيأت نظارت بر مطبوعات خواهدبود.
آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/9/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF