منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري ‌مصوب 1350.3.31
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌قانون اصلاح ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري
‌مصوب 1350.3.31
‌ماده واحده - تبصره 3 ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 47 حذف و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 1 - شهرداريها مجازند مادام كه نقشه جامع شهر تهيه و تصويب نشده است ايجاد ساختمان و احداث هر گونه بنا و تأسيساتي را در قسمتي از‌محدوده شهر فقط براي يك بار و با ذكر علت از تاريخ اجراي قانون نوسازي حداكثر براي مدت سه سال ممنوع اعلام كنند و پس از تهيه تصويب نقشه‌جامع شهر مكلفند حداكثر ظرف دو سال نقشه‌هاي تفصيلي را تهيه و اراضي و املاكي را كه بر اساس نقشه مذكور در معرض طرحهاي احداث و توسعه‌معابر و ميادين واقع مي‌شود مشخص نموده و احداث هر گونه بنا و تأسيسات را در اين گونه اراضي ممنوع كنند. اين گونه اراضي و همچنين اراضي باير‌و مزروعي واقع بين محدوده خدمات شهري مصوب انجمن شهر و محدوده قانوني شهر مادام كه اجازه ساختمان داده نمي‌شود از پرداخت عوارض‌نوسازي معاف مي‌باشند.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 1350.3.23 در جلسه روز دوشنبه سي و يكم خرداد ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF