منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح ماده 20 قانون نوسازي و عمران شهري و تبصره 3 آن ‌مصوب 1354.2.31
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌قانون اصلاح ماده 20 قانون نوسازي و عمران شهري و تبصره 3 آن
‌مصوب 1354.2.31
‌ماده واحده - ماده 20 قانون نوسازي و عمران شهري و تبصره 3 آن مصوب آذر ماه 1347 به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي ديگر آن به اعتبار خود‌باقي است.
‌ماده 20 - شهرداري مكلف است بهاي عرضه و اعيان ابنيه و اماكن و مستحدثات مشمول طرحهاي عمراني و نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه‌معابر و همچنين حق كسب و پيشه و تجارت موضوع ماده 27 اين قانون را نقداً پرداخت كند.
‌در مورد بهاي اراضي فاقد ساختمان در تهران تا دو ميليون ريال و در ساير شهرها تا پانصد هزار ريال نقد و بقيه به اقساط مساوي پنج‌ساله به بهره صدي‌نه در سال از طرف شهرداري پرداخت مي‌شود.
‌تبصره 3 - در مورد املاكي كه طبق اين قانون به شهرداريها منتقل مي‌شود آن قسمت از هزينه‌هاي ثبتي و مالياتي و تنظيم سند كه به عهده مالك است‌وسيله شهرداري پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده كسر خواهد شد لكن مطالبات قطعي شده شهرداري بابت عوارض ملك مورد معامله از وجوه‌نقدي كه به مالك پرداخت مي‌شود كسر مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 25 اسفند ماه 1353 در جلسه روز چهارشنبه سي و يكم‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF