منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333.12.5
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌
‌قانون اصلاح ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333.12.5
‌ماده واحده - ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333.12.5 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 - بند ج ماده مزبور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ج - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس قضايي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه‌علميه قم و 5 سال سابقه كار قضايي در محاكم باشند.
2 - بند زير به عنوان بند د به ماده مزبور الحاق مي‌گردد:
‌د - كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضايي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال سابقه كار متوالي يا 10 سال‌متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند و بعد از اجراي اين قانون با داشتن سي سال‌سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي.
3 - عنوان تبصره ماده مزبور به تبصره 1 اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 2 به شرح زير به آن الحاق گردد:
‌تبصره 2 - كانون ملزم است در مورد تقاضاهاي پروانه كارآموزي يا وكالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصميم نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1373.4.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF