منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌‌قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران
‌ماده واحده - ماده 7 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب سال 1350 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌ماده 7 - شركت مي‌تواند در اجراي وظايف مقرر در اين قانون با استفاده از سرمايه خود يا با مشاركت بخش دولتي و غير دولتي مؤسساتي را به صورت‌شركت سهامي تشكيل دهد. اساسنامه شركتهايي كه بر اساس اين ماده تشكيل مي‌گردد توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب هيأت‌وزيران توسط كميسيوني مركب از كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و امور پست و تلگراف و نيروي مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد‌رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1373.2.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF