منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون اصلاح ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي ‌مصوب 1352.2.31
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون اصلاح ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي
‌مصوب 1352.2.31
‌ماده واحده - ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي به شرح زير اصلاح مي‌شود.
‌ماده 4 - وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگي در حوزه مسئوليت پليس راه ژاندارمري كل كشور به عنوان درآمد اختصاصي ژاندارمري كل كشور‌منظور مي‌شود و بر اساس بودجه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت دفتر مركزي بودجه و وزارت دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به‌مصرف هزينه‌هاي مربوط به پيشگيري از تصادفات، كمك به تهيه وسائل و لوازم مخابراتي و موتوري مورد نياز پليس راه و نيز ايجاد تأسيسات در‌جاده‌هاي خارج از محدوده شهرها خواهد رسيد. نحوه مصرف وجوه مزبور طبق آيين‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1351.12.22 در جلسه روز دوشنبه سي و يكم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده است.
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF