منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح ماده 3 قانون مجازات استفاده از پلاكهاي تقلبي وسائط نقليه مصوب آذر ماه 1345
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌
‌‌
 
‌‌قانون اصلاح ماده 3 قانون مجازات استفاده از پلاكهاي تقلبي وسائط نقليه مصوب آذر ماه 1345
‌مصوب 1353.5.7
‌ماده واحده - ماده 3 قانون مجازات استفاده از پلاكهاي تقلبي وسائط نقليه به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 3 - هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق نمايد مكلف است مراتب را با تسليم مدارك مالكيت و تعيين محل توقف وسيله نقليه در قبال‌اخذ رسيد به شهرباني محل اطلاع دهد، شهرباني محل بايد ظرف دو هفته و در صورت لزوم پس از كسب نظر شهرباني محل شماره‌گذاري اجازه اوراق‌كردن وسيله نقليه را ضمن اخذ شماره‌هاي شهرباني وسيله نقليه بدهد و اگر به دلائلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان‌مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد متقاضي حق دارد كه از اين تصميم به دادستان شهرستان شكايت كند و نظر دادستان قطعي است. هر گاه‌شهرباني در مدت مذكور تعيين تكليف نكند اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاء مدت مزبور مجاز است.
‌تخلف از اين ماده براي اوراق‌كننده موجب محكوميت به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 16 تير ماه 1353 در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه هفتم مرداد‌ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF