منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح لايحه قانون اساسنامه كميته ملي المپيك ايران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌
‌‌
 
‌قانون اصلاح لايحه قانون اساسنامه كميته ملي المپيك ايران
‌ماده واحده - اساسنامه كميته ملي المپيك ايران مصوب 58.2.15 شوراي انقلاب اسلامي ايران به شرح پيوست اين قانون اصلاح و به دولت اجازه‌داده مي‌شود كه مفاد آنرا تا وصول نتيجه از كميته بين‌المللي المپيك به مورد اجرا بگذارد.
" اساسنامه كميته ملي المپيك ايران"
‌بخش يكم - تعريف و هدف
‌ماده 1 - كميته ملي المپيك ايران كه در اين اساسنامه "‌كميته" ناميده مي‌شود بر اساس اصول اساسنامه كميته بين‌المللي المپيك، به منظور حمايت از‌نهضت المپيك و بازيهاي مربوط به آن و همچنين ورزش آماتوري در ايران تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 2 - كميته ملي المپيك ايران سازماني است مستقل، غير انتفاعي، داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و دور از هر گونه منظورهاي نژادي،‌مذهبي، سياسي و تجاري.
‌بخش دوم - وظايف كميته
‌ماده 3 - وظايف كميته به شرح زير است:
‌الف - اجراي قوانين و رعايت مقررات كميته بين‌المللي المپيك
ب - ارتباط دائم با كميته بين‌المللي و كميته‌هاي ملي المپيك كشورها و فدراسيونهاي بين‌المللي و قاره‌اي براي حفظ المپيك و منافع فدراسيونهاي ملي‌ورزشي كشور.
پ - معرفي فدراسيونهاي ملي و ارگانهاي ورزشي ايران به مجامع بين‌المللي ورزشي و حفظ حقوق آنان.
ت - فراهم ساختن مقدمات شركت ورزشكاران منتخب ايران در بازيهاي المپيك و آسيايي.
ث - آشنا نمودن عامه مردم به مرام بازيهاي المپيك و تشويق آنان براي پشتيباني از نهضت بازيهاي المپيك.
ج - تشكيل نمايشگاههاي هنري وابسته به بازيهاي آسيايي و المپيك.
چ - نظارت بر اجراي اصول آماتوري در مسابقه‌هاي ورزشي و كوشش در آشنا ساختن جامعه به ارزشهاي معنوي ورزش و رعايت اصول آماتوري در‌مدارس و باشگاهها و مراكز عمومي با استفاده از وسائل ارتباط همگاني
ح - اعزام نمايندگان كشور به مجامع مربوط به بازيهاي المپيك و آسيايي.
خ - رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد خلافها و يا گزارشات واصله از فدراسيونهاي ملي و بين‌المللي و ارگانهاي ورزشي بين‌المللي عليه فدراسيونهاي‌ملي و ارگانهاي ورزش كشور و ورزشكاران.
‌تصميمات مجمع در اين موارد براي فدراسيونها و ارگانهاي ورزشي ايران لازم‌الاجرا است.
‌د - در صورت ضرورت تشكيل كلاسهاي آموزشي اعم از داخلي و بين‌المللي در ايران با همكاري كميته همكاريهاي بين‌المللي المپيك، فدراسيونهاي‌مربوطه و سازمانهاي ورزشي علمي (‌داخلي و خارجي) و اعزام افراد به دوره‌هاي آموزشي كميته همكاريهاي بين‌المللي المپيك.
‌ذ - تأييد و همكاري در تنظيم برنامه اعزام نمايندگان فدراسيونهاي ملي و ارگانهاي ورزشي و ايرانيان عضو سازمانهاي ورزشي بين‌المللي به كنگره‌ها و‌مجامع بين‌المللي به هنگام برگزاري بازيهاي المپيك و آسيايي در صورت لزوم.
‌ر - همكاري در انجام امور فدراسيونهاي ورزشي آسيايي و بين‌المللي كه دفتر آنان در ايران مستقر است.
‌ز - همكاري با فدراسيونهاي ورزشي جهت آماده نگاه داشتن افراد تيم ملي براي اعزام به بازيهاي المپيك و آسيايي.
‌ژ - بررسي و تطبيق اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي فدراسيونهاي ملي ورزشي آماتور ايران با موازين و مقررات آماتوريزم.
س - معرفي نمايندگان ايران در كميته بين‌المللي المپيك طبق مقررات آن كميته.
ش - تشكيل جلسات مشورتي رؤسا و دبيران فدراسيونهاي ورزشي با هيأت اجرايي كميته و رؤسا و دبيران كنفدراسيونها مستقر در ايران هر سه ماه يك‌بار به منظور بررسي امور بين‌المللي فدراسيونها.
ص - تدوين و نشر اخبار و كتب و نشريات و مقالات ورزشي و هنري مربوط به المپيك و فدراسيونها و مقررات فني بين‌المللي و نشريه كميته ملي‌المپيك ايران.
ض - اختصاص يك روز و يا يك هفته در سال به نام المپيك با همكاري فدراسيونهاي ملي.
4 - ثبت و نگاهداري كليه سوابق بازيهاي المپيك و آسيايي و جهاني و ثبت حد نصابها و نتايج مقامهاي به دست آمده.
ظ - تهيه و نگهداري پرونده‌هاي پزشكي براي كليه قهرمانان ملي با همكاري فدراسيون پزشكي - ورزشي كشور.
‌بخش سوم - سازمان
‌ماده 4 - كميته داراي اركان زير است:
‌الف - مجمع همگاني.
ب - هيأت اجرايي.
پ - دبيرخانه كل.
ت - كميته تداركاتي بازيهاي المپيك و آسيايي.
‌بخش چهارم - مجمع همگاني
‌ماده 5 - مجمع همگاني كه بالاترين مرجع تصميم‌گيري كميته است و در اين اساسنامه "‌مجمع" خوانده مي‌شود، از افراد و مقامهايي به شرح زير‌تشكيل مي‌شود.
‌الف - هر ايراني كه عضويت كميته بين‌المللي را داشته باشد، منوط به اين كه انتخاب اين شخص بعد از بهمن 1357 (‌اول فوريه 1979) صورت گرفته‌باشد.
ب - نمايندگان فدراسيونهاي ورزشي كه ورزش آنها جزء برنامه بازيهاي المپيك است و اكثريت اعضاء مجمع را تشكيل مي‌دهند:
1- فدراسيون بسكتبال ايران
2- فدراسيون جودو ايران
3- فدراسيون تيراندازي ايران
4- فدراسيون شنا
5- فدراسيون دو و ميداني
6- فدراسيون قايقراني
7- فدراسيون هندبال
8- فدراسيون كشتي
9- فدراسيون وزنه‌برداري
10 - فدراسيون اسكي
11 - فدراسيون دوچرخه سواري
12 - فدراسيون فوتبال
13 - فدراسيون سواركاري
14 - فدراسيون هاكي
15 - فدراسيون ژيمناستيك
16 - واليبال
پ - اعضاء اقليت مجمع عبارتند از:
پ - 1 - نمايندگان فدراسيونهاي ورزشي كه ورزش آن داراي بازيهاي جهاني بوده يا جزء ورزشهاي بازيهاي آسيايي است.
17 - فدراسيون ناشنوايان ايران.
18 - معلولين ايران
19 - فدراسيون تنيس ايران
20 - فدراسيون بدمينتون ايران
پ - 2 نمايندگان نهادهاي ورزشي كشور.
21 - نماينده ورزش كارگران ايران
22 - نماينده ورزش كشاورزان
23 - نماينده ورزش ارتش ايران
24 - نماينده ورزش دانشجويان و دانش‌آموزان ايران
پ - نمايندگان ساير نهادها.
25 - يك نفر از بين قهرمانان صاحب مدال المپيك به انتخاب خودشان.
26 - دو نفر از بين رؤسا و دبيران كنفدراسيون‌هاي قاره‌اي و اعضاء ايراني هيأت رئيسه فدراسيونهاي بين‌المللي كه ورزش آنها جزء برنامه بازيهاي‌المپيك است، منوط به اين كه انتخاب آنان بعد از بهمن 1357 (‌اول فوريه 1979) صورت گرفته شده باشد.
27 - چهار نفر از افراد مطلع در امور ورزشي و بازيهاي المپيك به معرفي مسئول ورزش كشور.
‌تبصره 1 - در صورت تغيير سمتهاي اشخاص نامبرده شده در بند ب و پ - 1، پ 2 و پ 3 اعضاء و افراد منتخب يا منتصب جديد به جاي آنها به‌عضويت مجمع درخواهند آمد.
‌تبصره 2 - كميته ملي المپيك مي‌تواند داراي اعضاء افتخاري كه از بين دوستداران و علاقمندان به بازيهاي المپيك به عضويت پذيرفته مي‌شوند باشد.‌اين اعضاء طبق آيين‌نامه مخصوص كه از طرف هيأت اجرائيه به تصويب خواهد رسيد به عضويت پذيرفته شده و مبلغي را به عنوان حق عضويت‌سالانه به كميته پرداخت و كارت مخصوص عضويت دريافت مي‌دارند.
‌تبصره 3 - اعضاي افتخاري كميته ملي المپيك بنا به دعوت دبيرخانه كميته ملي المپيك مي‌تواند در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت‌نمايد.
‌ماده 6 - كليه اعضاي مجمع بايد تابعيت ايراني و متصف به اخلاق نيك و مشهور به حسن سابقه در اجتماع باشند.
‌ماده 7 - دوره عملي مجمع چهار سال است و هر سال لااقل يك بار تشكيل جلسه خواهد داد. حضور اكثريت براي رسميت يافتن جلسه ضروري است‌و در صورتي كه اكثريت حاصل نشود ظرف مدت يك ماه مجدداً دعوت به عمل خواهد آمد و اين جلسه با اعضاء حاضر تشكيل خواهد شد و‌تصميمات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌بخش پنجم - وظايف مجمع
‌ماده 8 - مجمع همگاني كه رياست آن با رئيس هيأت اجرايي خواهد بود حداقل هر سال يك‌بار تشكيل مي‌شود، محل و تاريخ برگزاري و دستور جلسه‌مجمع بايد توسط دبير كل تنظيم و به وسيله پست سفارشي همراه با رسيد براي كليه اعضاء ارسال گردد. دستور جلسه مجمع كه به طور عادي تشكيل‌مي‌شود شامل موارد زير خواهد بود:
‌الف - تصويب صورتجلسه قبل.
ب - تعيين سه نفر جهت بررسي صورتجلسه قبل و براي نظارت در امر انتخابات.
پ - تأييد گزارش هيأت اجرايي و دبير كل.
ت - تأييد گزارش مالي توسط خزانه‌دار و پيشنهاد بودجه كميته به مقامات ذيصلاح.
ث - پيشنهاد تغييرات در مواد اساسنامه.
ج - انتخاب هيأت اجرايي. رئيس - نواب رئيس - دبير كل - خزانه‌دار و اعضاء.
چ - طرح سؤالات و پيشنهادات.
ح - تعيين تاريخ و محل جلسه بعدي مجمع.
‌ماده 9 - در مورد پيشنهاد تغيير مواد اساسنامه و موارد زير بايد نصف به اضافه يك اعضاء در جلسه مجمع حاضر باشند:
1 - تغيير يا اضافه كردن مواد به صورتجلسه.
2 - تعليق يا اخراج عضو يا اعضاء مجمع.
‌تبصره - در موارد تصميم‌گيري رأي اكثريت معتبر خواهد بود.
‌ماده 10 - براي انتخاب اعضاء هيأت اجرايي رأي‌گيري به صورت دسته جمعي يا مجزا خواهد بود، تشخيص نوع رأي‌گيري با موافقت مجمع خواهد‌بود.
‌ماده 11 - جلسه فوق‌العاده مجمع با تقاضاي كتبي يك سوم كل اعضاء مجمع يا به تقاضاي رئيس يا دبير كل تشكيل خواهد شد. تقاضاي تشكيل جلسه‌فوق‌العاده مجمع از طرف هر يك از اعضاء بايد دو ماه قبل از تاريخ مجمع مورد درخواست به دبيرخانه كميته تسليم و دعوتنامه، محل تشكيل جلسه و‌تاريخ و دستور جلسه آن بايد حداقل يك ماه قبل از تاريخ تشكيل مجمع به اطلاع كليه اعضاء برسد.
‌ماده 12 - دبير كل كميته موظف است صورتجلسات مجمع را تنظيم و براي اعضاء ارسال دارد.
‌ماده 13 - كليه تصميمات مجمع بلافاصله پس از تصويب و ابلاغ آن به مراجع ذينفع قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 14 - مجمع داراي دستور اجلاس است و پيشنهادها بايد دو ماه قبل از تشكيل اجلاس مجمع به دبيرخانه كل رسيده باشد تا در دستور قرار بگيرد.
‌در اجلاس مجمع، گزارشهاي دبير كل و خزانه‌دار نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
‌ماده 15 - دبير كل موظف است لااقل پانزده روز قبل از تشكيل جمع، دستور اجلاس و پيشنهادهاي رسيده را براي آگاهي اعضاء ارسال دارد.
‌ماده 16 - اشخاص مشروحه زير نمي‌توانند به عضويت مجمع برگزيده شوند:
‌الف - ورزش‌پيشگان.
ب - افرادي كه براي نفع شخصي به ورزش بستگي و اشتغال داشته باشند (‌به غير از افرادي كه به عنوان شغل از اين راه به طور مستمر در ورزش حقوق‌دريافت مي‌دارند).
پ - هر شخصي كه در مسابقه‌هاي ورزشي سمت مربيگري داشته باشد و پول دريافت دارد.
‌ماده 17 - خدمت كليه اعضاي مجمع افتخاري است و در مقابل خدمات، حق‌الزحمه يا پاداش دريافت نمي‌كنند ولي در هنگام مأموريت از هزينه سفر و‌فوق‌العاده اقامت بر طبق ضوابط استفاده خواهند كرد.
‌ماده 18 - كميته مي‌تواند هر يك از اعضاي مجمع را كه بر خلاف قوانين جاري كشور اقدامي كرده و يا به نحوي به منافع و حيثيت و شؤون كميته لطمه‌وارد آورده باشد و يا به عللي شايستگي عضويت از او سلب شده باشد از عضويت محروم و جانشين وي را بر طبق مفاد اين اساسنامه انتخاب كند.
‌بخش ششم - هيأت اجرايي
‌ماده 19 - مجمع حداكثر دو ماه پس از بازيهاي المپيك نسبت به انتخاب هيأت اجرايي كميته از بين اعضاء خود براي مدت چهار سال (‌يك دوره‌المپيك) اقدام مي‌كند.
‌ماده 20 - هيأت اجرايي كميته كه اكثريت آن از بين نمايندگان فدراسيونهاي ورزشي انتخاب مي‌شوند (‌شش نفر) داراي يازده عضو به شرح زير است:
‌الف - رئيس هيأت اجرايي كه رياست مجمع را نيز خواهد داشت.
ب - دو نايب رئيس.
پ - دبير كل.
ت - خزانه‌دار.
ث - شش عضو.
‌ماده 21 انتخاب مجدد اعضاي هيأت اجرايي در دوره‌هاي بعدي بدون مانع است.
‌بخش هفتم - وظايف هيأت اجرايي
‌ماده 22 - وظايف هيأت اجرايي به شرح زير مي‌باشد:
‌الف - هيأت اجرايي مسئول كليه امور اداري، مالي، فني و بين‌المللي كميته خواهد بود.
ب - هيأت اجرايي حداقل ماهي يك بار تشكيل جلسه خواهد داد و جلسه‌هاي فوق‌العاده را مي‌توان با دعوت قبلي دبيرخانه تشكيل داد.
پ - انتخاب مسئولين و اعضاء كميته‌هاي فرعي و نظارت بر اعمال آنان.
ت - انتخاب نمايندگان كشور در كميته بين‌المللي المپيك و كنگره‌هاي آن و جلسات شوراي بازيهاي آسيايي و نمايندگان فدراسيونهاي ملي در مجامع‌جهاني و رسيدگي به كليه مسائل مربوط به جلسات مجمع عمومي فدراسيونهاي بين‌المللي و آسيايي كه نمايندگان ايران در آن عضويت دارند.
‌ماده 23 - رئيس هيأت اجرايي، جلسات هيأت و در صورت لزوم كميته‌هاي فرعي را اداره خواهد كرد. در صورت تساوي آراء رأي رئيس قاطع خواهد‌بود.
‌ماده 24 - چنانچه رئيس هيأت به عللي نتواند وظايف خود را انجام دهد و يا در غياب و يا در مورد استعفا و كناره‌گيري ايشان تا انتخاب رئيس جديد‌يكي از نواب رئيس عهده‌دار انجام وظايف وي خواهد بود.
‌ماده 25 - رئيس هيأت اجرايي همراه با خزانه‌دار و دبير كل كليه اسناد مالي كميته را امضاء خواهد نمود.
‌ماده 26 - رئيس هيأت اجرايي و دبير كل كميته مي‌توانند در كليه جلسات كميته‌هاي فرعي و مجمع رؤسا و دبيران فدراسيونها و ساير جلسات مربوطه‌شركت نمايند.
‌بخش هشتم - دبيرخانه كل
‌ماده 27 - دبيرخانه كميته كه زير نظر دبير كل اداره مي‌شود مسئوليت اداره امور اداري و اجراي بودجه مصوب را داشته و دبير كل اختيار تام دارد كه كليه‌امور اجرايي كميته را با تصويب هيأت اجرايي انجام دهد. دبيرخانه موظف است كليه مكاتبات داخلي و خارجي كميته را تهيه و به امضاء دبير كل‌برساند و بر حسن جريان امور اداري و مكاتباتي و نيز نگاهداري و ضبط سوابق و اسناد تنظيم صورتجلسات مجمع، هيأت اجرايي و دستور جلسات‌مربوطه و بالاخره هماهنگي كليه امور كميته نظارت دقيق نمايد.
‌تبصره - امور استخدامي كارمندان و كاركنان دبيرخانه كل طبق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب مجمع مي‌رسد.
‌ماده 28 - خزانه‌دار كميته در جمع‌آوري حق عضويت - كمكهاي مالي و هدايا مشاركت و نظارت خواهد داشت و همچنين در وصول مطالبات و‌اعتبارات كميته و در راه تكثير درآمدهاي مربوطه تلاش و كوشش نموده و بر حسن جريان امور محاسباتي كميته و تنظيم دفاتر و اسناد مربوطه نظارت‌نموده، ترازنامه ساليانه و بررسي بودجه را براي تقديم به مجمع تهيه و تنظيم مي‌نمايد.
‌بخش نهم - كميته تداركات بازيهاي المپيك و آسيايي
‌ماده 29 - هيأت اجرايي اعضاء كميته تداركاتي بازيهاي المپيك و بازيهاي آسيايي را از بين اعضاء مجمع و هيأت اجرايي يا افراد واجد شرايط ديگر‌انتخاب مي‌نمايد اين كميته با همكاري فدراسيونهاي مربوطه نسبت به فراهم ساختن مقدمات شركت ورزشكاران ايراني تهيه وسائل مسافرت - تأمين‌محل اردوي آمادگي و اداره و نظارت در امور قهرمانان و همراهان در بازيهاي قاره‌اي و المپيك اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
‌ماده 30 - كميته تداركاتي حداقل هجده ماه قبل از شروع هر المپيك يا بازيهاي آسيايي تشكيل و دوره عمل آن فقط براي همان دوره بازيها مي‌باشد.
‌ماده 31 - نظرات كميته تداركاتي پس از تصويب هيأت اجرايي كميته ملي المپيك ايران به مرحله اجرا در خواهد آمد.
‌ماده 32 - كميته تداركاتي از هفت نفر به شرح زير تشكيل مي‌شود:
1 - يك نفر رئيس (‌از بين اعضاء هيأت اجرايي).
1 - يك نفر نايب رئيس.
3 - يك نفر دبير.
4 - يك نفر خزانه‌دار.
5 - سه نفر عضو.
‌كميته‌هاي فرعي
‌ماده 33 - هيأت اجرايي كميته ملي المپيك ايران براي انجام امور مقدماتي و تسريع در انجام مسائل مربوط به شركت ورزشكاران و آماده نمودن نفرات‌شركت‌كننده كميته‌هاي فرعي زير را بنا به پيشنهاد كميته تداركاتي و براي مدت معيني تشكيل مي‌دهد:
‌الف - كميته امور مسابقات مقدماتي.
ب - كميته روابط عمومي و انتشارات.
پ - كميته امور مالي، برنامه‌ريزي و بودجه.
ت - كميته هماهنگي و نظارت.
ث - كميته بهداشت و پزشكي.
ج - كميته قضايي و انضباطي.
‌ماده 34 - هيأت اجرايي كميته ملي المپيك ايران تعداد اعضاء و وظايف هر كميته فرعي را مشخص و ابلاغ مي‌نمايد تا تحت نظر كميته تداركاتي انجام‌وظيفه نمايد.
‌ماده 35 - هر كميته فرعي داراي يك مسئول خواهد بود.
‌ماده 36 - كميته تداركاتي بنا به پيشنهاد مسئول كميته فرعي اعضاء كميته را از اعضاء مجمع و يا افراد ذيصلاح انتخاب و بعد از تصويب هيأت اجرايي‌كميته ملي المپيك ايران ابلاغ صادر مي‌نمايد.
‌ماده 37 - مسئولين كميته‌هاي فرعي موظفند هر ماه گزارش كاملي از پيشرفتهاي كميته‌هاي مربوط را كتباً به كميته تداركاتي تقديم تا پس از رسيدگي از‌دبيرخانه به نظر هيأت اجرايي كميته ملي المپيك ايران برسد.
‌ماده 38 - كليه اعضاء هيأت اجرايي كميته ملي المپيك ايران مي‌توانند در جلسات كميته تداركاتي و كميته‌هاي فرعي شركت نمايند و دبير كل از نظر‌هماهنگ نمودن برنامه‌ها نظارت كلي خواهد داشت.
‌ماده 39 - براي همكاري و هماهنگي در امور مربوط به آمادگي و انتخاب ورزشكاران شركت‌كننده در بازيهاي المپيك و آسيايي جلسات مشورتي با‌حضور رؤساي فدراسيونهاي شركت‌كننده در بازيها و كميته تداركاتي و كميته‌هاي فرعي تشكيل و نسبت به انجام بهتر امور نظرخواهي و هماهنگي‌خواهد گرديد.
‌ماده 40 - در پايان بازيهاي المپيك و آسيايي نمايندگان كميته تداركاتي كه براي اداره و نظارت به همراه شركت‌كنندگان در بازيها شركت نموده‌اند گزارش‌كاملي از طرز كار و استعداد قهرمانان و نمايندگان اعزامي و پيشرفتهاي حاصله در هر رشته ورزشي تهيه و به هيأت اجرايي كميته ملي المپيك ايران‌تقديم خواهند نمود كه در جلسه مجمع مطرح و تصميمات مقتضي اتخاذ شود.
‌بخش دهم - بودجه كميته ملي المپيك ايران
‌ماده 41 - بودجه كميته ملي المپيك ايران را خزانه‌دار با همكاري دبير كل تنظيم و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسانيد.
‌ماده 42 - عوايد كميته ملي المپيك ايران عبارت است از:
‌الف - اعتباري كه از محل كمك دولت منظور شده و با توجه به ضوابط كميته بين‌المللي المپيك هيچگونه دخالتي از بابت اين كمك كه به آزادي اين‌كميته لطمه‌اي وارد سازد قبول نخواهد شد.
ب - كمك مالي كه از طرف افراد و يا سازمانها داده مي‌شود.
پ - عوايد مسابقات ما قبل المپيك.
ت - اعانه يا هدايايي كه افراد يا مؤسسات مي‌پردازند.
ث - عوايدي كه كميته در تشكيل روز يا هفته المپيك جمع‌آوري مي‌نمايد.
ج - عوايد حاصل از فروش تمبر و سكه‌هاي ورزشي و علامات المپيك و آسيايي.
‌ماده 43 - كليه عوايد با تصويب هيأت اجرايي هزينه خواهد شد و بيلان آن به مجمع عمومي ارائه خواهد گرديد.
‌ماده 44 - امور مالي و تعهدات كميته ملي المپيك ايران با دو امضاء از سه امضاء زير خواهد بود:
‌الف - رئيس يا دبير كل.
ب - خزانه‌دار.
‌ماده 45 - هيأت اجرايي مي‌تواند براي همكاري از رؤساي سابق سازمان تربيت بدني و دبيران كل كميته ملي المپيك ايران و رؤساي سابق‌فدراسيون‌هاي ورزشي و افرادي كه به نحوي از انحاء در پيشبرد ورزش و مقاصد المپيك خدماتي انجام داده باشند به نام مشاور دعوت به عمل آورد.
‌ماده 46 - در صورت لزوم براي تغيير مواد اين اساسنامه، پيشنهادات در هيأت اجرايي كميته ملي المپيك ايران مطرح و جهت اظهار نظر به مجمع‌عمومي ارجاع تا از طريق هيأت دولت جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد.
‌ماده 47 - اين اساسنامه كه داراي ده بخش و چهل و هفت ماده و پنج تبصره است در جلسه مورخ 1360.4.3 كميسيون شماره 21 (‌سازمانهاي وابسته‌به نخست‌وزيري) مجلس شوراي اسلامي، طبق اصل 85 قانون اساسي به تصويب رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه سوم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت شمسي‌به تصويب كميسيون سازمانهاي وابسته به نخست‌وزيري رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده و براي مدت دو سال از تاريخ تصويب به‌صورت آزمايشي قابل اجرا است.
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF