منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح قانون كيفر پيشه‌وران و گرانفروشان مصوب 17 شهريور ماه 1322 ‌مصوب 2 آذر ماه 1329
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌
‌قانون اصلاح قانون كيفر پيشه‌وران و گرانفروشان مصوب 17 شهريور ماه 1322
‌مصوب 2 آذر ماه 1329
‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كيفر ضربه شلاق از قانون مجازات پيشه‌وران و گرانفروشان مصوب 17 شهريور ماه 1322 حذف و تبصره‌دوم قانون مزبور بدين طريق اصلاح مي‌شود :
‌احكام صادره در مورد كيفرهاي فوق و حبسهاي تا دو ماه قطعي و احكام مربوط به حبسهاي بيش از دو ماه قابل پژوهش مي‌باشد.
‌تبصره - اشخاصي كه طبق قانون مصوب 17 شهريور ماه 1322 به مجازات شلاق محكوم شده‌اند و تاكنون مفاد حكم اجرا نشده است حكم مزبور‌درباره آنها اجرا نخواهد گرديد.
‌اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است در جلسه پنجشنبه دوم آذر ماه يك هزار و سيصد و بيست و نه به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.
 
‌قانون بالا در جلسه 28 بهمن ماه 1329 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF