منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌
 
‌قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان
 
‌ماده واحده - متن زير جايگزين تبصره (2) ماده واحده قانون سرباز قهرمان - مصوب 1376.12.13 - مي‌شود:
‌تبصره 2 - مشمولان اين قانون از شمول بند (2) ماده (18) قانون گذرنامه - مصوب 1351.12.10 - و بند (‌هـ) ماده (14) و بند (ط) ماده (16) قانون‌ارتش جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1366.7.7 - مستثني هستند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1380.6.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF