منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌
قانون اصلاح قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
 
ماده واحده ـ عبارت « مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي» بعد از عبارت « سازمانهاي دولتي» مندرج در مـاده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح ـ مصوب 29/7/1376ـ افزوده مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 
 
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF