منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح قانون امور گمركي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون اصلاح قانون امور گمركي
‌مصوب 1353.5.16
‌ماده واحده - اصلاحات زير در قانون امور گمركي مصوب 30 خرداد ماه 1350 به عمل مي‌آيد:
1 - به جزء ب از بند 2 ماده 37 تبصره زير الحاق مي‌گردد:
‌تبصره - معافيتهاي گمركي كنسولي موضوع اين بند به شرط معامله متقابل تا پايان دوره خدمت مأموران كنسولي خارجي در ايران قابل تبديل است.
2 - قسمت آخر ماده 51 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي قطعي است، مگر در مواردي كه مابه‌التفاوت بين مبلغ رأي و مبلغي كه مورد قبول مؤدي يا مورد مطالبه‌گمرك است بيش از دويست و پنجاه هزار ريال باشد كه در اين صورت و همچنين در ساير موارد مذكور در اين قانون مؤدي يا گمرك يا طرفين حسب‌مورد مي‌توانند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون تقاضاي تجديد نظر نمايند.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 23 تير ماه 1353 در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم‌مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF