منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
قانون اصلاح قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه
 
‌ماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب (1351.12.10) -‌مصوب 1367 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
1- در متن ماده واحده و تبصره (1) بعد از عبارت «‌كمك رانندگان» ، عبارت «‌و‌ميهمانداران» اضافه مي‌گردد.
2- در بندهاي (1) و (2) بعد از عبارت «‌رانندگي يا كمك رانندگي»، عبارت «‌يا‌ميهمانداري» افزوده مي‌شود.
3- در تبصره (2) بعد از عبارتهاي «‌راننده و كمك راننده»، عبارت «‌و ميهماندار»‌اضافه مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم‌خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1381.4.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF