منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (1) و (33) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1362
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (1) و (33) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1362
 
‌ماده واحده - متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده واحده قانون اصلاح مواد (1) و (33) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران - مصوب 1362.8.24‌الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تعيين مي‌گردد:
‌تبصره 2 - حد نصابهاي تعيين شده در موارد فوق متناسب با شرايط اقتصاد كشور و هماهنگ با نصابهاي معاملات دولتي بنا به پيشنهاد وزارت كشور و‌با تصويب هيأت‌وزيران قابل تجديد نظر خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1380.10.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي
 
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF