منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام
‌ماده واحده - در مورد داوطلبان استخدام رسمي يا ثابت و عناوين مشابه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، بانكها و شركتهاي تحت‌پوشش آنها، شركتهاي بيمه و شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و شركتهاي ملي و‌مصادره شده و مؤسساتي كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي‌كنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش آنها، شرط حداكثر‌سن ورود به خدمت و استخدام كه در مقررات استخدامي مربوط پيش‌بيني شده با رعايت موارد زير افزايش مي‌يابد:
‌الف - داوطلباني كه در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان‌بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل.
ب - داوطلباني كه در طول جنگ تحميلي به اسارت دشمن بعثي و يا گروههاي ضد انقلاب درآمده‌اند به ميزان مدت اسارت و حضور در جبهه.
ج - افراد خانواده شهداء، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثرها (‌همسر، فرزندان، پدر و مادر، و برادر و خواهر) تا ميزان پنج سال.
‌د - رئيس جمهور و مقامات موضوع ماده 3 قانون استخدام كشوري و همطرازان آنها (‌اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،‌معاونين رئيس جمهور، رئيس ديوان محاسبات، دادستان و مستشاران ديوان محاسبات) كه بعد از 57.11.22 منصوب و انتخاب شده‌اند به مدت‌تصدي سمتهاي مزبور.
ه - داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در دستگاههاي موضوع اين قانون از تاريخ 1357.11.22 به خدمت اشتغال داشته‌اند به‌ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها.
‌تبصره - احراز موارد مذكور در بندهاي فوق بر اساس گواهي صادره از سوي مراجع و دستگاههاي ذيصلاح و مسئول خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1371.2.31 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF