منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون الحاق يك بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون الحاق يك بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362
‌ماده واحده - بند زير به عنوان بند ج با دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 اضافه مي‌گردد:
ج - محل كار پزشكان كه تابع قرارداد فيمابين بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدني است.
‌تبصره 1 - وصول هر نوع وجهي تحت عنوان سرقفلي در مطب‌هاي استيجاري و واگذاري محل مطب به غير در صورتي كه در متن قرارداد بين موجر و‌مستأجر ذكر نشده باشد ممنوع است.
‌تبصره 2 - استفاده از محلهاي مسكوني در محلهايي كه در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قيد نگرديده بدون رضايت مالك ممنوع‌است.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل الحاق يك بند و دو تبصره) در جلسه روز يك شنبه بيست و چهارم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.11.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
 

دانلود به صورت PDF