منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
 
قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
ماده واحده ـ صـندوق بيمه روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 الحاق مي‌شود.
تبصره1ـ نام صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به تبصره (2) ماده (64) قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 اضافه مي‌شود.
تبصره2ـ نام صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به دستگاههاي مذكور در بند « ج» ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 اضافه مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/2/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 

دانلود به صورت PDF