منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح تبصره يك مصوب 1364.6.28 ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362.2.13 مجلس شوراي‌اسلامي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
 
‎‎‎
‌قانون اصلاح تبصره يك مصوب 1364.6.28 ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362.2.13 مجلس شوراي‌اسلامي
‌ماده واحده - تبصره يك مصوب 1364.6.28 ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362.2.13 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير‌اصلاح مي‌گردد:
‌تبصره 1 - در مواردي كه دادگاه صدور حكم تخليه اماكن آموزشي و دولتي و مورد اجاره مهاجرين جنگي و رزمندگان را به علت كمبود جاي مناسب و‌عسر و حرج تشخيص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاريخ 1364.6.28 از صدور حكم خودداري كند و مستأجرين‌اماكن آموزشي و دولتي مكلفند ظرف اين مدت جهت رفع كمبود اماكن تدابير لازم اتخاذ نمايند.
‌اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج‌شنبه بيست و چهارم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF