منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح تبصره (3) بند(3) ماده(80)قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب1376
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
 
‎‎‎
قانون اصلاح تبصره (3) بند(3) ماده(80)قانون تأمين اجتماعي 
اصلاحي مصوب‌
 
ماده واحده - تبصره(3) بند(3) ماده(80) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 27/7/1376 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
1 - در صورت فوت بيمه شده‌اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق‌بيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون تأمين اجتماعي و به‌نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمري پرداخت مي‌گردد.
2 - بيمه شده‌اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به‌بعد فوت مي‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك‌سال تا ده سال باشد به بازماندگان‌وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعي معادل يك‌ماه حداقل دستمزد كارگرعادي در زمان فوت به‌طور يكجا و به‌نسبت سهام مقرر‌در ماده (83) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 20/11/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد./ن
 
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF