منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اصلاح تبصره (1) بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
 
قانون اصلاح تبصره (1) بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
 
 
 
ماده واحده ـ عبارت « و فعاليت‌هاي ورزشي» بعد از عبارت « و مؤسسات آموزشي غيرانتفاعي» به تبصره (1) بند « الف» ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين اضافه مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/4/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 
 
www.wakilmodafe.com
 


دانلود به صورت PDF