منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري ‌مصوب 58.2.8
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌
 
‌قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري
‌مصوب 58.2.8
‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون دادگاه‌هاي نظامي منحصراً به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي رسيدگي خواهند كرد و رسيدگي به‌ساير جرائمي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي مذكور قرار گرفته به مراجع قضايي دادگستري محول مي‌گردد.
‌تبصره 1 - جرائمي كه افسران و درجه‌داران و افراد و كارمندان شهرباني و ژاندارمري كشور به سبب خدمت يا در حين خدمت و به سبب آن‌مرتكب شده يا بشوند در مراجع قضايي دادگستري رسيدگي خواهد شد.
‌تبصره 2 - كليه پرونده‌هاي مشمول ماده فوق و تبصره 1 كه تا تاريخ اين قانون به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد در مراجع قضايي دادگستري‌رسيدگي خواهد شد.
 
 
www.wakilmodafe.com
 
 
 
 
 
 
 
 

دانلود به صورت PDF