منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون اصلاح موادي از قانون مدني
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون اصلاح موادي از قانون مدني
 
‌ماده 1 - ماده (1107) قانون مدني مصوب 1314.1.17 به شرح زير اصلاح‌مي‌شود :
‌ماده 1107 - نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن‌از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت‌عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
 
‌ماده 2 - ماده (1110) قانون مدني مصوب 1314.1.17 به شرح زير اصلاح‌مي‌شود :
‌ماده 1110 - در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي‌كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (‌درصورت عدم پرداخت) تأمين مي‌گردد.
 
‌ماده 3 - ماده (1133) قانون مدني مصوب 1314.1.20 به شرح زير اصلاح‌مي‌گردد :
‌ماده 1133 - مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه‌تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
‌تبصره - زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130)‌اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
 
‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم آبان‌ماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381.9.4 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 
 
 
 
 
 
 
 

دانلود به صورت PDF