منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
72 /10/14 - راي شماره : 587 عدم اعمال تخفيف در مورد پرداخت دو برابر در آمد دولت موضوع قاچاق
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
راي شماره : 587
عدم اعمال تخفيف در مورد پرداخت دو برابر در آمد دولت موضوع قاچاق

 
مستفاد ازماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند 1353 وتبصره هاي آن و ماده 6 قانون
مزبور وتبصره مربوطه اينست كه رد عين مال موضوع قاچاق وپرداخت دو برابر در آمدي كه طبق قانون
براي دولت مقرر گرديده در مجموع ،محكوم به مالي را عليه مرتكبين قاچاق تشكيل ميدهد ونحوه وصول
آن كه در ماده 10 قانون مجازات مرتكبين قاچاق معين شده مانند نحوه اجراي ساير محكوميتهاي مالي
ميباشد وشامل تخفيف نميشود ليكن مجازات كيفري مرتكبين قاچاق تادو سال حبس ممكن است مشمول
تخفيف وارفاق و يا معافيت مرتكبين گردد بنابر اين راي شعبه 32 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت
دارد صحيح ومنطبق با موازين قانوني است . اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب
1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الا تباع است

دانلود به صورت PDF