منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام ‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام
‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
‌آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه مورخ 1368.8.2 مجمع مورد بررسي قرار گرفت و به شرح زير به تصويب رسيد:
‌ماده 1: جلسات مجمع در محل رياست جمهوري تشكيل مي‌شود و با تصويب مجمع در محل ديگر قابل تشكيل است.
‌ماده 2: مجمع داراي دبيرخانه مستقلي خواهد بود.
‌ماده 3: رياست مجمع يا رييس جمهور است و مجمع داراي دو نايب رييس و دو منشي از بين اعضاء خواهد بود.
‌تبصره: اگر در دوره‌اي رييس جمهوري وقت عضو مجمع نباشد براي تعيين محل تشكيل جلسات و رييس اخذ تصميم خواهد شد.
‌ماده 4: فعلاً مجمع در اولين سه شنبه هر ماه جلسه خواهد داشت و هر گونه تغيير در زمان جلسه يك هفته قبل بايد به اطلاع اعضاء رسانده شود.
‌ماده 5: تشكيل جلسات اضافه بر جلسات ماهانه به 2 ترتيب امكان‌پذير است:
‌اول: تصويب و تعيين وقت در جلسات عادي.
‌دوم: پيشنهاد رييس يا پيشنهاد كتبي 7 نفر از اعضاء به رييس مجمع با تصريح به موضوع كه در صورت دوم رييس مجمع براي اولين فرصت ممكن‌اعضاي مجمع را دعوت نموده و جلسه اضافه را تشكيل مي‌دهد.
‌ماده 6: جلسات مجمع با حضور 11 نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات در موارد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان با رأي مثبت اكثريت مطلق‌حضار و در مورد حل معضلات با حداقل 9 رأي مثبت اعتبار دارد ولي اكثريت در همه جا لازم است و كل انتخاباتي كه در اين مجمع مي‌شود با اكثريت‌نسبي است.
‌تبصره: در صورتي كه اعضاي منصوب مقام رهبري از تعداد موجود كمتر يا بيشتر شود نصاب لازم براي رسميت جلسات با تصويب مجمع تغيير‌خواهد يافت.
‌ماده 7: دستور جلسات عادي حداقل سه روز قبل از طرف رييس مجمع كتباً به اعضاء ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 8: موضوعات فوري در همه جلسات با پيشنهاد در خود جلسه و تصويب اكثريت اعضاء قابل طرح است.
‌ماده 9: رأي‌گيري در جلسات علني است مگر اين كه جلسه به كيفيت ديگري تصويب نمايد. انتخاب اشخاص (‌از قبيل نائب رييس و...) غير علني‌خواهد بود.
‌ماده 10: كارشناس با پيشنهاد يك نفر از اعضاء و با تصويب جلسه در جلسات شركت مي‌كند.
‌ماده 11: وزير مصرح در حكم مقام رهبري در مورد كليه طرحها و لوايح وزيري است كه اجراي حكم به وسيله او صورت خواهد گرفت و در موارد‌نامشخص با تشخيص جلسه دعوت خواهد شد.
‌ماده 12: موضوعات قابل طرح در مجمع به ترتيب زير مشخص و مطرح مي‌گردد:
‌مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان براي اظهار نظر ارسال مي‌شود شوراي نگهبان در صورتي كه اشكالي بر آن وارد ببيند نظرات خود را به‌مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند، نظر شوراي نگهبان طبق روال قانوني در مجلس مطرح شده و مجلس پس از رأي‌گيري مجدداً مصوبه را به شوراي‌نگهبان ارسال مي‌دارد. اگر مصوبه هنوز وافي به نظرات شوراي نگهبان نباشد در صورت توافق دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس مجدداً در مجلس‌مطرح مي‌گردد در اين صورت اگر مصوبه بيشتر از دو ماه در مجلس بماند مجمع مي‌تواند آن را مطالبه نمايد، و در صورت عدم توافق ميان آن دو‌مصوبه مجلس، توسط مجلس يا شوراي نگهبان و يا صاحب لايحه (‌دولت - قوه قضاييه) به مجمع ارسال و يا توسط خود مجمع مطالبه مي‌گردد در‌عين حال نظر شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام مي‌شود.
‌ماده 13: اصلاح در آيين‌نامه با پيشنهاد 5 نفر و تصويب اكثريت صورت مي‌گيرد.
 

دانلود به صورت PDF