مقالات حقوقی حقوق تطبیقی
شکایت از قاضی در حقوق فرانسه (مطلب)
نگاهی اجمالی به حقوق ایالات متحده (مطلب)
آشنایی با نظام قضایی آلمان و اتریش (مطلب)
مسئولیت مدنی و كیفری ناشی از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودی در حقوق فرانسه (مطلب)
سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا(2) (مطلب)
وظایف زن و شوهر،حقوق تطبیقی ایران با سایر كشورها (مطلب)
حقوق و سیاست سوگند در ایران و جهان (مطلب)
مقایسه مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و انگلستان (مقاله)
طلاق در فرانسه، ایتالیا و ایران (مقاله)
بررسی روشهای مختلف قراردادی بین المللی در پروژه های بالادستی نفت و گاز ( با تاکید بر ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهور (مقاله)
مسئولیت روزنامه نگاران در ژاپن (مقاله)