منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
سوالات بخش تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی


دسته‌بندی بخش تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی :
حکمی در دیوان عالی تایید میشود در زمان دایره نظارت به استناد گزارش غلط قاضی مشاور با توجه بر یک سند جعلی درزمان رییس قبلی قوه حکم ابطال میشود وما اکنون متوجه شده ایم چه باید کرد بیش از 3 سال از حکم اخر گذشته است وگزارش هم در پرونده نبوده است که ما از کم وکیف ان اطلاع داشته باشیم