بخشش از جوانان است!
تاریخ : 11/9/95
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

یکی از مطالبی که برای من تو دادگاها خیلی جالب بود سن افرادی بود که با بخشش و اعلام رضایت خود پرونده رو به پایان میرسانند جالبه بدانید افراد جوان بسیار راحت تر میبخشند بار ها دیدم که جوانان دارای روح بسیار بزرگتری نسبت به افراد سن سال دار تر هستن متاسفانه برخی از افراد سن و سال دار بسیار سخت گیری میکنند و تحت هیچ شرایطی رضایت نمیدهند البته گرفتن حق یک هنر هست و هیچ اشکالی نداره اما بخشش یک صفت الهی است وقتی جوانان با گذشت تو دادگاها میبینم به ایرانی بودن خودم و روح بزرگ جوونان وطنم افتخار میکنم من به هیچ کس نمیگم همین فردا بره دادگاه و رضایت بده اما اگر امکان سازش و کمک دارید حتما این کارو بکنید چیز هایی هست که قابل گفتن نیست اما باور کنید من اثرات این بخشش را در زندگی موکلین خودم به خوبی دیدم دنیا گرده از هر دستی بدی از همون دست هم میگیری ببخشید سر شما ها رو به درد اوردم قصد نصیحت ندارم اما باور بکنید تو همین دادگاها دیدم بخشش ها چه تاثیرات عظیمی در زندگی افراد میگذاره موفق باشید 
ارادتمند شما عزیزان سروش علی پور
مدیر عامل موسسه حقوقی آوای عدالت سروش